Applikasjoner for helsesektoren

Webport Helse

Webport Helse er et fleksibelt fagsystem for helseforetak. De forskjellige modulene er basert på tekniske løsninger som gir mulighet for rask og sikker gjenbruk av eksisterende informasjon via utstrakt bruk av etablerte standarder.

Moduler

Postoperative sårinfeksjoner

Registrering av postoperative infeksjoner gjennom en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av infeksjonsforekomst. Resultatet gir foretaket et godt styringsunderlag for å gjennomføre nødvendige tiltak, samt pålagt rapportering til FHI/NOIS.

Prevalens - sykehusinfeksjoner

En prevalensundersøkelse gir foretaket oversikt over infeksjonsstatus og antibiotikabruk, helt ned på den enkelte enhet. Resultatene kan brukes i vurderingen av smitteverntiltak, bidra til mindre antiobiotikabruk, samt sette fokus på infeksjonsforebygging. Registreringene gir grunnlag for pålagt rapportering til FHI/NOIS.

Vaksinering av ansatte

Malbasert vaksineløsning for registrering av ansattvaksiner, med enhetsstatistikk og oppfølging/fremdriftsmåling. Den enkelte vaksinering blir løpende rapportert og dokumentert via Sysvak.  Underlagsinformasjon om enheter/ansatte hentes fra datakilde i foretaket.

Pasientundersøkelser

Daglig oppfølging av pasienttilfredshet for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen.  Fleksibelt, sikkert og effektiv oppsett av tilbakemeldingsskjema, mottak av svar, og tilbakemelding til den enkelte enhet.

Datautveksling

For å effektivisere prosessene med innsamling/registrering av informasjon er det viktig å kunne benytte seg av etablerte datakilder i foretaket.  Sammenknytting av informasjon om pasienter og behandling, eller ansatte/stillinger kan da danne basis for databehandling og rapportering videre i foretakets styringssystemer.

Behov for en ny modul?

Dersom ditt foretak har behov for en fagløsning innen helse, så vil vi kunne være din samarbeidspartner for å ta frem en god modul.

 Din fagkunnskap – våre løsninger!

Om oss

Østerhus Data og Sikkerhet er i vekst

Siden oppstarten i 2016 har vi levert gode verdiøkende tjenester for en stadig større kundeportefølje. Vi leverer tjenester fra lindesnes til kirkenes og har i dag over 100 bedriftskunder. 
Vi holder til Østerhus Industriområde i utkanten av Grimstad på det blide sørlandet og er i dag 6  heltidsansatte.