Produkter og tjenester

Maskinvare

Vi leverer det meste av de dere trenger av datautstyr og telefoni. Vi kan også levere det meste av rekvisita.

 Ta kontakt nå det er noe dere trenger!

Utvikling

Vi utvikler applikasjoner, web og programvare.

Ta kontakt med oss for å diskutere interessante
 ideer og ønsker!

Teletjenester

Salg av telefoner og utstyr

Telenors bedriftsnett

Telenor fiberlinjer