Flexcloud ELSE


else er et godt etablert ordre, faktura og saksstyringsystem som er et av de foretrukne systemene i elektroservice bransjen. systemet tilpasses også andre bransjer.

ELSE kan også lett integreres mot de fleste regnskapssystemene, 

og har systemer for dokument og bildehåndtering for dokumentasjon.

ELSE

ELSE APPLIKASJON

ELSE

ELSE APPLIKASJON 
OG komplett kontor