flexcloud marketplace


med Flexcloud Marketplace tilbyr vi gode it-leverandører
våre serverprodukter til engros priser for videresalg.

Det er ingen nedre grense for antall brukere pr bedrift.

Dere  fakturerer selv deres egne kunder og har all kundekontakt.

flexcloud

Skytjenester tilbys i flere varianter fra fullt Windows skrivebord med Microsoft  Office, Exchange, dataområder og fellesområder til enkle løsninger for filsynkronisering og sikkerhetskopiering. 

Tilgang fra alle steder med internett tilgang. Fungerer på alle enheter!
Tjenestene er i kontinuerlig utvikling med ny teknologi og nye løsninger.

Tjenestene kjører i dag på  MS Server 2016, om sluttkunde ønsker f.eks kun Outlook 
kan vi selvsagt også ordne dette. 

Lite

kjør dine applikasjoner

Office

komplett kontor

Share

fildeling